LA CASA DEL MAR

LA CASA DEL MAR

Peix fresc del port d'Arenys
Tipus: Peixateria
Número Productes: 53
Productes


Parada tradicional de peix amb peix fresc del port d'Arenys. Des del 1976 donant servei al Mercat de la Plaça de Cuba. Cada tarda anem al Port d'Arenys així que el peix ve de la barca directe a la nostra parada.

Telèfon de la parada:

640 58 73 49

Pròxims dies de vacances:

de 3 al 26 d'agost de 2021